##

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει θεωρητική διδασκαλία και πρακτική εξάσκηση. Διαρκεί μία ημέρα και γίνεται συνήθως μαζί με το σχολείο Α΄ βοηθειών.

Στην τιμή του σχολείου περιλαμβάνεται η εκπαίδευση και χρήση εξοπλισμού. Επίσης cd θεωρίας, πτυχίο τοίχου και κάρτα.

Η παροχή οξυγόνου σε οποιοδήποτε ατύχημα που συμβαίνει στο νερό θεωρείται απαραίτητη γι’αυτό και κάνει το σχολείο αυτό αναγκαίο ειδικά για αυτοδύτες.

Επίσης είναι απαραίτητο εφόδιο γι’αυτούς που θέλουν να προχωρήσουν σε ανώτερα επίπεδα.

Προϋποθέσεις συμμετοχής - Καμμία

Πιθανά επόμενα σχολεία:

- Αυτοδύτης Διασώστης / Rescue Diver

Language