##

Επίσης εξάσκηση στην αντιμετώπιση επειγόντων καταδυτικών περιστατικών και άλλων τραυματισμών και ασθενειών που μπορεί να συναντήσουμε σε οποιονδήποτε χώρο, αλλά και πρόληψη και διαχείριση των περιστατικών αυτών.

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει θεωρητική διδασκαλία και πρακτική εξάσκηση (πχ. εξάσκηση ΚΑΡΠΑ σε πλαστική κούκλα) στην ξηρά. Διαρκεί 2 ημέρες.

Στην τιμή του σχολείου περιλαμβάνεται η εκπαίδευση, η χρήση εξοπλισμού κατά την διάρκεια του σχολείου, cd θεωρίας , πτυχίο τοίχου και κάρτα.

Τελειώνοντας το σχολείο θα μπορείτε να παρέχετε Α΄ βοήθειες και η γνώση παροχής Α΄ βοηθειών μπορεί να σώσει την ζωή κάποιου συνανθρώπου μας.

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Παρά το ότι, το σχολείο αυτό είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εκπαιδευτική εξέλιξη του αυτοδύτη στα ανώτερα επίπεδα, δεν είναι απαραίτητο να είναι κάποιος αυτοδύτης για να παρακολουθήσει το σχολείο αυτό. 

Πιθανά επόμενα σχολεία:

- Παροχέας οξυγόνου/ Oxygen Provider

Language