##

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει θεωρητική διδασκαλία , πρακτική εξάσκηση σε περιορισμένα νερά και ανοικτή θάλασσα. Η εκπαίδευση διαρκεί 7-8 ημέρες ή και παραπάνω αν κριθεί απαραίτητο.
Στην τιμή του σχολείου περιλαμβάνεται η εκπαίδευση και χρήση εξοπλισμού. Tο σχολείο αυτό σε συνδυασμό με το Α΄ βοηθειών και Παροχέα οξυγόνου ενισχύει τον ερασιτέχνη αυτοδύτη στον τομέα της ασφάλειας , διάσωσης και παροχής βοήθειας προς τον συνάνθρωπο του. Επίσης προετοιμάζει τον αυτοδύτη για το επόμενο σχολείο που είναι Συνοδός οδηγός αυτοδυτών (Divemaster) και είναι το πρώτο βήμα προς τον επαγγελματικό τομέα.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

- Πιστοποίηση αυτοδύτη προχωρημένου επιπέδου (AOWD)
- Πιστοποίηση Παροχέα Πρώτων Βοηθειών
- Πιστοποίηση Παροχέα Οξυγόνου
- Ελάχιστη ηλικία 18 ετών.
- Τουλάχιστον 10 καταδύσεις καταγεγραμμένες μετά από την απόκτηση του πιστ/κου 1ου επιπέδου (OWD)
- Ιατρική βεβαίωση

Πιθανά επόμενα σχολεία:

- Συνοδός, οδηγός αυτοδυτών / Divemaster
- Αυτοδύτης εμπλουτισμένου αέρα / Enriched Air Nitrox
- Ειδικότητες (π.χ. φωτογραφία) / Specialties

Language