##

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει θεωρητική διδασκαλία, πρακτική εξάσκηση και 3-5 καταδύσεις ανάλογα με την ειδικότητα. Διαρκεί 2-4 ημέρες.
Στην τιμή του σχολείου περιλαμβάνεται η εκπαίδευση και η χρήση εξοπλισμού κατά την διάρκεια του σχολείου. Επίσης πτυχίο τοίχου και κάρτα.
Τελειώνοντας το σχολείο θα μπορείται να εκτελείται καταδύσεις πάνω στο αντικείμενο που επιλέξατε με άνεση και ασφάλεια.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

- Πιστοποίηση αυτοδύτη τουλάχιστον 1ου επιπέδου (OWD)
- Τουλάχιστον 15 ετών

Language