##

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει θεωρητική διδασκαλία, πρακτική εξάσκηση και 3-5 καταδύσεις ανάλογα με την ειδικότητα. Διαρκεί 2-4 ημέρες.
Στην τιμή του σχολείου περιλαμβάνεται η εκπαίδευση και η χρήση εξοπλισμού κατά την διάρκεια του σχολείου.
Τελειώνοντας το σχολείο θα μπορείται να εκτελείται καταδύσεις πάνω στο αντικείμενο που επιλέξατε με άνεση και ασφάλεια.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

- Πιστοποίηση αυτοδύτη τουλάχιστον 1ου επιπέδου (OWD)
- Τουλάχιστον 15 ετών

Language