##

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει θεωρητική διδασκαλία πρακτική εξάσκηση στην ξηρά και χρήση μίγματος στην θάλασσα κατά την διάρκεια κατάδυσης. Διαρκεί 2 εώς 3 ημέρες. Στην τιμή του σχολείου περιλαμβάνεται η εκπαίδευση και χρήση εξοπλισμού. Επίσης cd θεωρίας, πτυχίο τοίχου και κάρτα. 
Το σχολείο πιστοποιεί τους μαθητευόμενους στην χρήση μίγματος εμπλουτισμένου με οξυγόνο 22 – 40% σε καταδύσεις με μέγιστο βάθος, αυτό που τους επιτρέπει το προηγούμενο επίπεδο πιστοποίησης τους.

Language